مرتب‌سازی با :
مشاهده:
 • میز معلم

  0 از 5
  (0)

  یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم دو کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم دو کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 120/60 میباشد. این میز مدرسه دارای دو کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  1,600,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم 5 کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم دو کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 150/60 میباشد. این میز مدرسه دارای 5 کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  2,550,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم تک کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم تک کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 90/60 میباشد. این میز مدرسه دارای دو کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  1,600,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم 4 کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم 4 کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 130/60 میباشد. این میز مدرسه دارای 4 کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  2,500,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم دو کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم دو کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 120/60 میباشد. این میز مدرسه دارای دو کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  2,100,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم دولابچه دار میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم دولابچه دار

  سایز این میز معلم به ابعاد 90/60 میباشد. این میز مدرسه دارای دو کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  1,750,000 تومان
 • یکی از انواع میزهای اداری که در بازاز مبلمان اداری تولید و عرضه میشود ، میزهای فلزی مدارس میباشد. بیشترین کاربرد میزهای اداری فلزی در مدارس و کلاس درس میباشد . همواره میز معلم فلزی یکی از اجزا لاینفک کلاس درس آموزش میباشد. از میز مدرسه در ادارات دولتی به عنوان میز تحریر فلزی نیز میتوان استفاده کرد. میز معلم فلزی انواغ مختلفی دارند و در سایزهای گوناگون تولید میشوند. یکی از انواع میز آموزگار که در مدارس استفاده میشود ، میز معلم سه کشو میباشد.

  علت استفاده از میزهای فلزی در مدارس و مراکز نظامی

  اغلب مردم تصور میکنند که ار میزهای فلزی اداری ، فقط در مدارس استفاده میشود در صورتیکه در مراکز نظامی و پادگانهای سربازی نیز از انواع میز مدرسه استفاده میشود. میزهای مدارس فلزی نسبت به میزهای ام دی اف بسیار مقاوم هستند و به راحتی دچار شکستگی نمیشوند. ضربه پذیری این میز مدرسه پایین است و در برابر تغییرات دما مقاوم میباشد. میز معلم فلزی از طول عمر بیشتری برخوردارند. حمل ونقل و جابه جایی میزهای مدارس فلزی به راحتی انجام میشود و آسیبی به میر فلزی وارد نمیشود.

  مشخصات میز معلم سه کشو

  سایز این میز معلم به ابعاد 120/60 میباشد. این میز مدرسه دارای 3 کشو میباشد که هر کدام مجهز به قفل و دستگیره جداگانه میباشند.

  تمام بدنه میز مدارس از جنس ورق فلزی روس میباشد. نحوه اتصال قطعات میز به وسیله نقطه جوش صورت میگیرد. پایه پروفیلی به وسیله جوش برنج به بدنه متصل میشود.

  ضخامت بدنه میز مدرسه از ورق به صورت 5/ و 7/ میباشد. قیمت میز معلم مدرسه فلزی بستگی به نوع ضخامت ورق میز دارد.

  این میز مدرسه دارای رنگ کوره ای میباشد.

  2,350,000 تومان