تاج دکل

این قطعه بر روی بالاترین نقطه دکل نصب می‌گردد و متعلقات مربوط به سیستم ارتینگ و سیستم روشنایی بر روی آن نصب می‌گردد.

اطلاعات بیشتر

تاج دکل

اندازه 35

تاح دکل

اندازه 45